Termeni și condiții

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2022

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul nostru.


1. Introducere

Bun venit la Infinity Network („Companie”, „noi”, „nostru”).

Acești Termeni și condiții („Termeni”, „Termeni și condiții”) guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web situat la www.infinity-network.ro (împreună sau individual „Serviciul”) operat de către Infinity Network.

Politica noastră de confidențialitate guvernează, de asemenea, utilizarea de către dvs. a Serviciului nostru și explică modul în care colectăm, protejăm și dezvăluim informațiile care rezultă din utilizarea de către dvs. a paginilor noastre web.

Acordul dvs. cu noi include acești Termeni și Politica noastră de confidențialitate („Acorduri”). Recunoașteți că ați citit și înțeles Acordurile și sunteți de acord să fiți legat de acestea.

Dacă nu sunteți de acord cu (sau nu puteți respecta) Acordurile, atunci este indicat să nu utilizați Serviciul, dar vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la contact@i-network.ro, astfel încât să putem încerca să găsim o soluție. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor și altora care doresc să acceseze sau să utilizeze Serviciul.

2. Comunicații

Prin utilizarea Serviciului nostru, sunteți de acord să vă abonați la buletine informative, materiale de marketing sau promoționale și alte informații pe care le putem trimite. Cu toate acestea, puteți renunța la primirea uneia sau a tuturor acestor comunicări de la noi, urmând linkul de dezabonare sau trimițând un e-mail la contact@i-network.ro.

3. Achizitii

Dacă doriți să achiziționați orice produs/serviciu pus la dispoziție prin Serviciu („Achiziție”), vi se poate solicita să furnizați anumite informații relevante pentru achiziția dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, numărul cardului dvs. de credit sau de debit, data de expirare a cardului dvs. , adresa dvs. de facturare și informațiile dvs. de expediere.

Declarați și garantați că: aveți dreptul legal de a utiliza orice card(uri) sau altă metodă(e) de plată în legătură cu orice Cumpărare; și că, informațiile pe care ni le furnizați sunt adevărate, corecte și complete.

Este posibil să folosim servicii de la terți în scopul de a facilita plata și finalizarea Achizițiilor. Prin trimiterea informațiilor dumneavoastră, ne acordați dreptul de a furniza informațiile acestor terți, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a anula cererea dumneavoastră în orice moment din motive care includ, dar fără a se limita la: disponibilitatea produsului sau serviciului, erori în descrierea sau prețul produsului sau serviciului, eroare în comanda dumneavoastră sau alte motive.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula cererea dumneavoastră dacă se suspectează o fraudă sau o tranzacție neautorizată sau ilegală.

4. Concursuri, tombole și promoții

Orice concursuri, tombole sau alte promoții (colectiv, „Promoții”) puse la dispoziție prin intermediul Serviciului pot fi guvernate de reguli care sunt separate de acești Termeni și Condiții. Dacă participați la orice promoție, vă rugăm să consultați regulile aplicabile, precum și Politica noastră de confidențialitate. În cazul în care regulile pentru o Promoție sunt în conflict cu acești Termeni și condiții, se vor aplica regulile promoției.

5. Conținut

Conținutul găsit pe sau prin acest Serviciu este proprietatea Infinity Network sau este utilizat cu permisiunea companiei. Nu aveți voie să distribuiți, modificați, transmiteți, reutilizați, descărcați, repostați, copiați sau utilizați conținutul menționat, în totalitate sau în parte, în scopuri comerciale sau pentru câștig personal, fără permisiunea scrisă prealabilă în mod expres, din partea noastră.

6. Utilizări interzise

Puteți utiliza Serviciul numai în scopuri legale și în conformitate cu Termenii. Sunteți de acord să NU utilizați Serviciul:

0,1. În orice mod care încalcă orice lege sau reglementare națională sau internațională aplicabilă.

0,2. În scopul exploatării, vătămării sau încercării de a exploata sau dăuna minorilor în orice mod, prin expunerea acestora la conținut inadecvat sau în alt mod.

0,3. Pentru a transmite sau a procura trimiterea oricărui material publicitar sau promoțional, inclusiv orice „poștă nedorită”, „spam” sau orice altă solicitare similară.

0,4. Pentru a uzurpa identitatea sau încercarea de a uzurpa identitatea Companiei, a unui angajat al Companiei, a unui alt utilizator sau a oricărei alte persoane sau entitati.

0,5. În orice mod care încalcă drepturile altora sau în orice fel este ilegal, amenințător, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.

0,6. Să se angajeze în orice alt comportament care restricționează sau inhibă utilizarea sau accesarea de către oricine al Serviciului sau care, după cum este stabilit de noi, poate dăuna sau jigni Compania sau utilizatorii Serviciului sau îi poate expune la răspundere.

În plus, sunteți de acord să nu:

0,1. Utilizați Serviciul în orice mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, deteriora sau afecta Serviciul sau poate interfera cu utilizarea Serviciului de către orice altă parte, inclusiv capacitatea acestora de a se angaja în activități în timp real prin intermediul Serviciului.

0,2. Utilizați orice robot sau alt dispozitiv, proces sau mijloc automat pentru a accesa Serviciul în orice scop, inclusiv pentru monitorizarea sau copierea oricărui material din Serviciu.

0,3. Utilizați orice proces manual pentru a monitoriza sau copia orice material din Serviciu sau pentru orice alt scop neautorizat, fără acordul nostru scris prealabil.

0,4. Utilizați orice dispozitiv, software sau rutină care interferează cu funcționarea corectă a Serviciului.

0,5. Introduceți viruși  sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic.

0,6. Încercați să obțineți acces neautorizat la, să interferați, să deteriorați sau să perturbați orice parte a Serviciului, serverul pe care este stocat Serviciul sau orice server, computer sau bază de date conectată la Serviciu.

0,7. Serviciu de atac printr-un atac de refuzare a serviciului sau un atac de refuzare a serviciului distribuit.

0,8. Luați orice acțiune care poate deteriora sau falsifica ratingul companiei.

0,9. În caz contrar, încercați să interferați cu funcționarea corectă a Serviciului.

8. Fără utilizare de către minori

Serviciul este destinat numai accesului și utilizării de către persoane cu vârsta de cel puțin optsprezece (18) ani. Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, garantați și declarați că aveți cel puțin optsprezece (18) ani și că aveți deplina autoritate, dreptul și capacitatea de a încheia acest acord și de a respecta toți termenii și condițiile Termenilor. Dacă nu aveți cel puțin optsprezece (18) ani, vi se interzice accesul și utilizarea Serviciului.

7. Analiza

Putem folosi furnizori de servicii terți pentru a monitoriza și analiza utilizarea Serviciului nostru.

8. Proprietatea intelectuală

Serviciul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Infinity Network și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi ale țărilor străine. Mărcile noastre comerciale nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Infinity Network.

Serviciul și conținutul său original (excluzând conținutul furnizat de vizitatori), caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Infinity Network și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi ale țărilor străine. Mărcile noastre comerciale nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Infinity Network.

9. Politica privind drepturile de autor

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Politica noastră este să răspundem oricărei afirmații conform căreia Conținutul postat pe Serviciu încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală („Încălcare”) ale oricărei persoane sau entități.

Dacă sunteți deținătorul drepturilor de autor sau autorizați în numele unuia și credeți că lucrarea protejată prin drepturi de autor a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să trimiteți reclamația prin e-mail la contact@i-network.ro, cu subiectul rând: „Încălcarea drepturilor de autor” și includeți în revendicarea dvs. o descriere detaliată a presupusei încălcări, așa cum este detaliată mai jos, în „Notificare și procedură DMCA pentru reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor”

Puteți fi tras la răspundere pentru daune (inclusiv costuri și onorariile avocaților) pentru declarații false sau pretenții de rea-credință privind încălcarea oricărui Conținut găsit pe și/sau prin intermediul Serviciului cu privire la drepturile dvs. de autor.

10. Notificarea și procedura pentru reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor

Puteți trimite o notificare furnizând în scris agentului nostru pentru drepturi de autor următoarele informații.

0,1. o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului interesului dreptului de autor;

0,2. o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care pretindeți că a fost încălcată, inclusiv adresa URL (adică adresa paginii web) a locației în care există lucrarea protejată prin drepturi de autor sau o copie a lucrării protejate prin drepturi de autor;

0,3. identificarea URL-ului sau a altei locații specifice de pe Serviciu unde se află materialul despre care susțineți că îl încalcă;

0,4. adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail;

0,5. o declarație din partea dvs. conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege;

0,6. o declarație a dvs., făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Puteți contacta agentul nostru pentru drepturi de autor prin e-mail la contact@i-network.ro.

11. Raportarea erorilor și feedback

Ne puteți furniza fie direct la contact@i-network.ro, fie prin site-uri și instrumente terțe, informații și feedback cu privire la erori, sugestii de îmbunătățiri, idei, probleme, reclamații și alte aspecte legate de Serviciul nostru („Feedback” ). Recunoașteți și sunteți de acord că: (i) nu veți reține, dobândi sau afirma niciun drept de proprietate intelectuală sau alt drept, titlu sau interes în sau la Feedback; (ii) Compania poate să fi dezvoltat idei similare Feedback-ului; (iii) Feedback-ul nu conține informații confidențiale sau informații proprietare de la dvs. sau de la o terță parte; și (iv) Compania nu are nicio obligație de confidențialitate cu privire la Feedback. În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra Feedback-ului nu este posibil din cauza legilor obligatorii aplicabile, acordați companiei și afiliaților săi un drept de utilizare exclusiv, transferabil, irevocabil, gratuit, sub-licențiat, nelimitat și perpetuu ( inclusiv copierea, modificarea, crearea de lucrări derivate, publicarea, distribuirea și comercializarea) Feedback în orice mod și pentru orice scop.

12. Legături către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Infinity Network.

Infinity Network nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. Nu garantăm ofertele niciunei dintre aceste entități/persoane fizice sau site-urile lor web.

RECUNOASTE-ȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, COMPANIA NU VA FI RESPONSABILĂ, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE DAUNE SAU PIERDERE CAUZATE SAU PREPUNS A FI CAUZATE DE/SAU ÎN LEGĂTURA CU UTILIZAREA SAU ÎNCREDEREA ÎN ACEST CONȚINUT, DISPONIBIL, DE BUNURI PRIN ORICE SITE WEB SAU SERVICII ALE TERȚILOR.

VĂ SFAUTĂM SĂ CITIȚI TERMENII DE SERVICII ȘI POLITICILE DE CONFIDENTIALITATE ALESITE-URILOR SAU SERVICIILOR TERȚE PĂRȚI PE CARE LE VIZITAȚI.

13. Declinarea răspunderii la garanție

NICI COMPANIA ȘI NICI O PERSOANĂ ASOCIATĂ CU COMPANIA NOASTRA NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU REPREZENTARE CU RESPECT LA COMPLETITUDINEA, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, PRECIZIȚIA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR. FĂRĂ A LIMITA CELE MAI SUS, NICI COMPANIA ȘI NIMENI ASOCIAT CU COMPANIA NU DECLARA ȘI GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE, CONȚINUTUL LOR SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN SERVICII, VOR FI ACCITE, INFIRECTIVE, INDEFECTE, , INCREDITE , CĂ SERVICIILE SAU SERVERUL CARE ÎL FACE DISPONIBIL SUNT FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE SAU CĂ SERVICIILE SAU ORICE SERVICIU SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN SERVICII ÎN ALTER VOR ASPECTA NEVOILOR DVS. SAU.

COMPANIA RENUNȚĂ PRIN PREZENTA TOATE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU ALTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA ORICE GARANȚII DE VANTABILITATE, NEÎNCĂLCARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

CELE DE MAI MAI ANTERIOR NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN LEGEA APLICATĂ.

14. Legea aplicabilă

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România, a căror lege se aplică unui acord, fără a ține cont de prevederile privind conflictul de legi.

Eșecul nostru de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerat o renunțare la aceste drepturi. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță, celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord dintre noi cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am fi putut avea între noi cu privire la Serviciu.

15. Modificări ale serviciului

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica Serviciul nostru și orice serviciu sau material pe care îl oferim prin intermediul Serviciului, la discreția noastră, fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, tot sau o parte a Serviciului este indisponibilă în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, este posibil să restricționăm accesul la anumite părți ale Serviciului sau la întregul Serviciu.

17. Amendamente la Termeni

Putem modifica Termenii în orice moment, publicând termenii modificați pe acest site. Este responsabilitatea dumneavoastră să revizuiți periodic acești Termeni.

Utilizarea în continuare a Platformei după publicarea Termenilor revizuiți înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Este de așteptat să verificați această pagină în mod frecvent, astfel încât să fiți la curent cu orice modificări, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce orice revizuire intră în vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noile condiții, nu mai sunteți autorizat să utilizați Serviciul.

18. Accept

PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR SAU A ALTOR SERVICII FURNIZATE DE NOI, RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ACEȘTI TERMENI DE SERVICII ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ CONTINUAȚI ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU.

19. Contactați-ne

Vă rugăm să trimiteți feedback-ul, comentariile, solicitările de suport tehnic pe email: contact@i-network.ro.

Loading